Schade die is ontstaan door een schending van de gemeentelijke grondwatertaak, kan een onrechtmatige daad opleveren (art. 6:162 Burgerlijk Wetboek). In dat geval is een privaatrechtelijke procedure mogelijk. Deze schade is niet op grond van de Omgevingswet te verhalen. De civiele rechter is hier bevoegd. Zo oordeelde de rechtbank in 2018, in een zaak waar een bewoner de gemeente Den Haag verzocht om nadeelcompensatie wegens grondwaterover

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel