A Beschrijving oorzaak verminderd functioneren
Drainagewater loost meestal op het oppervlaktewater, vaak via een starre blinde leiding die uit de oever steekt (zie figuur A, links). Soms is deze leiding niet meer zichtbaar en kan deze tijdens werkzaamheden aan de oever (bijvoorbeeld maaien of baggeren) kapotgaan en volraken met grond.
 
B Verhelpen verminderd functioneren
Graaf de leiding op en vervang deze door een uitstroomconstructie (zie figuur A, rechts).
 
 
Figuur A Kwetsbare afvoerleiding (links) en uitstroomconstructie (rechts)

C Voorkomen bij bestaande drainage
Markeer de lozingspunten met palen of borden of vervang de uitstroomconstructie.
 
D Voorkomen bij ontwerp en aanleg
Neem in het ontwerp een uitstroomconstructie aan het lozingspunt mee.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel