Werkwijze

Bij deze methode bewegen de camera’s door een mechanisch of hydraulisch systeem voort. Er zijn verschillende soorten duwcamera’s: als zelfstandige unit of als satellietcamera gemonteerd op een rijdende inspectie-unit. In het laatste geval zijn vanuit een hoofdriool zijaansluitingen tot onder een hoek van 90° te inspecteren.

Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Met deze methode kunt u leidingen met kleine diameters vanaf 50 mm tot circa 150 mm (huis- en kolkaansluitleidingen) inspecteren om ligging, conditie en afstroming vast te stellen.
  • Klachten en storingen.
    Met deze inspectiemethode kunt u de oorzaak van verstoppingen en storingen in huis- en kolkaansluitingen vaststellen.
  • Ontstoppingswerkzaamheden controleren.
Drie verschillende camera's
Figuur A Voorbeelden duwcamera (Foto's: IBAK) Vergroot afbeelding

Registratie

De inspecteur slaat het beeldmateriaal digitaal op. Op basis van die opnamen kan hij achteraf de toestand van de leidingen registreren volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad (methode 'leiding vanuit leiding'). Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX met (digitaal) beeldmateriaal en gegevensdragers voor elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

  • Duwcamera’s zijn bedoeld voor diameters vanaf 50 mm tot circa 150 mm. Afhankelijk van het systeem kunnen ze tot 30 m in huisaansluitingen komen.
  • Wanneer de leiding bochtig is en veel T-stukken bevat, is het lastiger de camera door de buis heen te bewegen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel