De voorzieningen voor stedelijk afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater staan niet los van hun omgeving. Ze liggen vaak onder het wegdek naast andere kabels en leidingen. Hemelwater stroomt af via het oppervlak, stedelijk afvalwater gaat naar de zuivering of komt bij hevige neerslag in het oppervlaktewater terecht. De riolering heeft dus een relatie met vele andere beleidsvelden. Om de riolering goed te beheren en de gemeentelijke wate

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel