Structuurvisies

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten Rijk, provincies en gemeenten structuurvisies opstellen. De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. In principe is alleen het bestuursorgaan dat de structuurvisie vaststelt eraan gebonden ('zelfbinding'). Als een overheid afwijkt van het beleid in de eigen structuurvisie, moet zij hiervoor een goede motivering geven. Provincies, gemeenten en waterschappen moeten wel rekening houden met het rijksbeleid. Dat vloeit voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Waterschappen maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen zelfstandig ruimtelijk beleid. Ze worden wel betrokken bij ruimtelijke plannen en structuurvisies via de watertoets.

In dit onderdeel vindt u informatie over het ro-beleid van:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel