Structuurvisies Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten Rijk, provincies en gemeenten structuurvisies opstellen. De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. In principe is alleen het bestuursorgaan dat de structuurvisie vaststelt eraan gebonden ('zelfbinding'). Als een overheid afwijkt van het beleid in de eigen structuurvisie, moet zij hier

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel