De relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening heeft sinds 2003 via het watertoetsproces een wettelijke basis. Bij besluiten over het bestemmen (in de praktijk betreft dit met name het bestemmingsplan) en inrichten van gronden (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken van gronden) speelt grondwater een steeds belangrijkere rol, vooral in nieuwbouwsituaties.

Vier fasen in de ruimtelijke ordening

De ruimtelijkeordeningsketen (ro-keten) bestaat grofweg uit vier in elkaar overlopende fasen (zie figuur A). Hoe eerder de gemeente het grondwaterbelang onderkent, hoe groter de kans dat zij potentiële problemen in latere fasen kan voorkomen en kansen kan benutten.

Figuur A Vier fasen van de ruimtelijke ordening en de relatie met waterbeheerVergroot afbeelding

Meer informatie per onderdeel/fase

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel