De relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening heeft sinds 2003 via het watertoetsproces een wettelijke basis. Bij besluiten over het bestemmen (in de praktijk betreft dit met name het bestemmingsplan) en inrichten van gronden (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken van gronden) speelt grondwater een steeds belangrijkere rol, vooral in nieuwbouwsituaties. Vier fasen in de ruimtelijke ordening De ruimte

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel