Een aantal maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer (o.a. wateraspecten van klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving) kan de gemeente niet alleen realiseren. Het is een gezamenlijke opgave van de overheid en de samenleving (markt en gemeenschap). De vraag is op welke wijze een gemeente 'sturing' wil geven aan het realiseren van deze doelen. Dat bepaalt voor een groot deel de reikwijdte en de invulling van het Wrp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel