Voor de voorbereiding van de samenwerking met de crisispartners is het belangrijk onderscheid te maken tussen het probleem (van de bedreiging) van de openbare orde en/of veiligheid versus andere problemen voor de burger, zoals een stagnerende afvalwaterafvoer. Voor het eerste type probleem zijn de overheden uit de ‘algemene kolom’ verantwoordelijk, voor het tweede type zijn overheden met ‘functionele’ taken aangewezen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel