Omgaan met risico’s en kansen is een apart aandachtsgebied. De NEN-ISO 31000, het kader voor integraal risicomanagement, richt zich hierop. De doelstellingen zijn: uniform beoordelingskader (de bedrijfswaarden- of risicomatrix); identificatie van risico’s en planmatige risicoreductie in een risicoregister; overzicht van de afname van de risico’s, na uitvoering van beheermaatregelen (z

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel