Risicodatabank ondersteunt risicogestuurd beheer

De Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer is nu beschikbaar om uw risicogestuurd beheer te ondersteunen met data over oorzaken en gevolgen van risico’s.
 
Goed stedelijk waterbeheer betekent de goede dingen goed doen. Assetmanagement ondersteunt de keuze van de goede dingen met de methodiek van risicogestuurd beheer. Bij risicogestuurd beheer van riolering, wegen en overige infrastructuur in de buitenruimte gaat u uit van het principe dat de inwoners maximaal rendement krijgen van de door hen opgebrachte lasten. U besteedt het geld aan de dingen die voor de inwoners het zwaarst wegen. Zo prioriteert u uw activiteiten mede op basis van de grootte van risico’s. Door kleine risico’s te accepteren, speelt u tijd en geld vrij om de grote risico’s adequaat te kunnen beheersen.
 
Oorzaken en gevolgen risico
Een risico is een te verwachten gebeurtenis met gevolgen voor de inwoners. De risicogrootte volgt uit de kans (frequentie van optreden) van de oorzaken en uit de omvang van de gevolgen. Bijvoorbeeld een dreigende weginstorting doordat zand van de wegconstructie in een lek riool stroomt (zie figuur 1). Bij daadwerkelijke instorting zijn de mogelijke gevolgen voor omwonenden: afsluiting van de weg, schade aan een voertuig of zelfs gewonden.
 

Figuur 1 Risicoketen weginstorting
 
Landelijke bundeling risicodata
Zowel de kans van de weginstorting als de omvang van de gevolgen is nu nog maar beperkt bekend. Iedere beheerder maakt immers maar af en toe een instorting mee. Daarom is het goed om met elkaar de gegevens over risico’s in een landelijke databank te bundelen. Hier verzamelen we met elkaar van verschillende faalvormen de oorzaakfrequentie en de gevolgenomvang. Denk hierbij aan risico’s als zieke inwoners door contact met afvalwater, vissterfte door een overstorting, klachten door verstoring van de leefomgeving of een gebroken persleiding bij een waterkering.
 
Gevulde databank groeit
Stichting RIONED en STOWA hebben met bijdragen van het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek (FCK-CT) de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer ontwikkeld. Daarbij zijn al voor diverse risico’s getallen ingevuld vanuit de literatuur en door onderzoek van bijvoorbeeld meldingenregistraties. In vervolgprojecten gaat Stichting RIONED met financiële ondersteuning van STOWA en FCK-CT aanvullende data verzamelen. Zo kunt u hier meer lezen over de verzameling van ervaringscijfers rond instortingen van vrijvervalriolen. Samen met de landelijke werkgroep persleidingen gaan we risicodata bundelen op het thema persleidingen. Ook de risicodata rond wateroverlast heeft dit jaar prioriteit. Hierover meer in een van de volgende edities van RIONEDnieuws.
 
Gebruik risicodatabank
Met de resultaten van de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer kunt u zich een beeld vormen over de gemiddeld te verwachten kans en gevolgen van risico’s en daarmee over de grootte van risico’s. U kunt uw eigen data toevoegen en deze vergelijken met de landelijke gemiddelden. Daarnaast zal Stichting RIONED op basis van data-analyses naar de meestvoorkomende oorzaken en gevolgen aanbevelingen voor adequate beheersmaatregelen ontwikkelen.
 
Aan de slag
U kunt als beheerder meehelpen om de risicodatabank verder te vullen. Voor het toevoegen van risicodata over rioolinstortingen krijgt u in april 2018 een mail met een link naar uw eigen deel op de risicodatabank. Uw data zijn daarmee afgeschermd van andere gebruikers. Alleen de gemiddelden worden met alle deelnemende beheerders gedeeld. Wel kunt u zien wat uw organisatie al aan risico’s heeft ingevuld, zodat u meteen een handig naslagwerk hebt om binnen uw organisatie te delen.
 
Bekijk de video over de risicodatabank:


Naar de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE