Een klimaatfactor van 1,25 en 1,5 komt overeen met de prognose voor de toename kortdurende extreme buien in respectievelijk 2050 en 2100 volgens de KNMIklimaatscenario’s 2014.

Uit deze analyse blijkt dat een toename van extreme buien substantiële gevolgen kan hebben voor het functioneren van de riolering. De omvang en duur van water op straat nemen allebei fors toe en de kans op overlast wordt flink groter. In de praktijk betekent dit dat systemen lokaal veel vaker falen.

Voor de analyse van het functioneren van systemen worden de zeer extreme buien vaak buiten beschouwing gelaten. Dat komt (ook) omdat traditionele rekenmodellen niet geschikt zijn voor het simuleren van water op straat. Met nieuwe rekentechnieken zijn vooral de bovengrondse afstroming en berging van extreme neerslag steeds beter in beeld te brengen. De analyse van zeer extreme gebeurtenissen kan daarbij interessante inzichten opleveren.

Vanuit deze nieuwe analysetechnieken is het goed mogelijk dat we met relatief eenvoudige middelen de effecten van zeer zware buien kunnen verminderen of beheersen. We mogen die kansen, zoals een waterrobuustere inrichting van de bovengrondse ruimte, niet laten liggen.

Figuur A Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 90 l/s/ha, klimaatfactor 1,00Vergroot afbeelding
Figuur B Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 90 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding
Figuur C Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 90 l/s/ha, klimaatfactor 1,5Vergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel