In deze analyse heeft het rioolstelsel dezelfde kenmerken als in Rioolstelsel (bui De Bilt, effect overloopcapaciteit):

  • Berging 9 mm (incl. randvoorziening)
  • Lediging 0,7 mm/h
  • Berging op straat 35 mm

Hier is het effect van de overloopcapaciteit van het rioolstelsel berekend voor 60, 90 en 120 l/s/ha (zie figuren A, B en C). Gerekend is met bui Herwijnen zonder klimaatfactor.

In alle varianten is sprake van een flinke hoeveelheid water op straat. Zelfs bij een overloopcapaciteit van 120 l/s/ha is sprake van overlast. Het volume en de duur van water op straat zijn bij 120 l/s/ha fors minder dan bij 60 l/s/ha.

De kans op overlast neemt dus sterk af bij rioolstelsels met een grotere overloopcapaciteit (feitelijk de afvoercapaciteit naar de overstorten).

Aannemelijk is dat bij meer en langer water op straat de kans op overlast door lokaal afwijkende (minder optimale) situaties ook groter is. Denk aan een laagte in het terrein waar de berging van water op straat veel kleiner is.
Er wordt wel gezegd dat het vergroten van buizen naar de overstorten geen zin heeft. Deze analyse toont de onjuistheid van die veronderstelling.

De breedte van de overstortdrempel heeft ook een belangrijk effect op de overloopcapaciteit van een rioolstelsel. Een smalle drempel geeft opstuwing die doorwerkt in het afstromende gebied.

Belangrijk aandachtspunt is dat de overloopcapaciteit van een rioolstelsel kan worden belemmerd doordat hogere buitenwater-standen de capaciteit van de overstorten en daarmee ook de afvoercapaciteit van het rioolstelsel verminderen.

Figuur A Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 60 l/s/haVergroot afbeelding

 

Figuur B Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 90 l/s/haVergroot afbeelding

 

Figuur C Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 120 l/s/haVergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel