Een overloopcapaciteit van 150 l/s/ha is nodig om een duidelijke afname van de overlast te berekenen.

Een overloopcapaciteit van 150 l/s/ha kan worden bereikt met het afkoppelen van circa 50% van het afvoerende oppervlak. Maar let op: afgekoppeld regenwater is niet zomaar weg. Om die hoeveelheden regenwater te kunnen verwerken, zijn adequate voorzieningen nodig.

In deze berekeningen is verondersteld dat overloopcapa- citeiten volledig beschikbaar zijn. In de praktijk kan het ontvangende oppervlaktewater een belemmerende factor zijn, doordat hogere buitenwaterstanden de capaciteit van de overstorten en daarmee ook de afvoercapaciteit van het rioolstelsel verminderen.

Op het grensvlak van het gemeentelijke rioolstelsel en het regionale watersysteem laat de afstemming vaak te wensen over. Denk aan de werking van riooloverstorten die kan worden belemmerd door hoge waterstanden in het oppervlaktewater. Met name bij het anticiperen op extremere buien is een goede afstemming noodzakelijk.

Principieel is er ook een duidelijk verschil tussen de werking van een rioolstelsel en een (polder)watersysteem. Een polderwatersysteem voert het water traag af via een gemaal met een beperkte capaciteit. Een rioolstelsel voert het water snel af, waardoor water relatief kort op straat staat. Waar water langer op straat blijft staan, is waarschijnlijk sprake van verstoppingen, bijvoorbeeld in kolken en aansluitleidingen. Hoe korter water op straat staat, hoe makkelijker de burger dit accepteert. Daarom hebben rioolstelsels een grote overloopcapaciteit. Veel regenwatersystemen functioneren met een kleinere overloopcapaciteit. Met de duur van water op straat wordt bij het ontwerp van regenwatersystemen vaak geen rekening gehouden.
 

Figuur A: Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 90 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding
Figuur B: Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 120 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding
Figuur C: Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit, 150 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel