De voorzieningen en duurzaamheidsdoelen kunnen zeer locatiegebonden zijn. Als bijvoorbeeld een specifieke straat of wijk blank komt te staan bij hevige regen, is niet zozeer een algemene maatregel maar maatwerk nodig. In dit onderdeel komen mogelijke duurzaamheidsdoelen aan de orde die de gemeente kan uitwerken in de Verordening rioolheffing. Waterbesparing Schoon drinkwater is een schaars goed waarvan de gemeente zuinig gebr

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel