RIONEDdagen en studiedagen

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag is er een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag. 
 
De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Te zijner tijd vindt u hier het programma en kunt u u aanmelden.
 
Een terugblik op de recente RIONEDdagen vindt u in het verslag van de RIONEDdag 2018 en het e-zine van de RIONEDdag 2017.

Stichting RIONED organiseert samen met VLARIO in juni 2018 een Vlaams-Nederlandse bijeenkomst. Aanwezig zijn de rijksbouwmeesters van Nederland en Vlaanderen. Zodra er meer bekend is, leest u dat hier.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE