RIONEDdagen en studiedagen

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag is er een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag. 
 
De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 1 februari 2018 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Plenair thema is de stresstest in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Daarnaast is er onder meer uitgebreid aandacht voor gegevensbeheer, feiten over het functioneren van de riolering en de Omgevingswet. 
Bekijk het programma en meldt u aan.
 
De RIONEDdag 2017 vond plaats op 2 februari 2017. Wilt u terugkijken? Ga dan naar het e-zine

Stichting RIONED organiseert samen met VLARIO waarschijnlijk in het najaar van 2018 opnieuw een Vlaams-Nederlandse bijeenkomst. Zodra daarover meer bekend is, leest u dat hier.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE