RIONEDdag 2019

Laatst geac­tu­aliseerd 12 februari 2019

Toespraak van mw. drs. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat  

In het stedelijk waterbeheer zijn tal van actuele beleidsontwikkelingen. Denk aan klimaatverandering, stresstesten, waterkwaliteit, energietransitie, samenwerking tussen gemeenten en waterschap en digitalisering. De minister gaf haar visie en aandachtspunten

Parallelsessie 1 Stresstest regen

Het doen van de stresstest lijkt simpel, maar in de praktijk rijzen allerlei vragen. Gert Dekker (Ambient) praatte ons bij over bedoeling, standaarden en eigen invulling. Martijn Schuit (Groningen) praatte over de Groningse aanpak van risicodialogen en zijn ervaringen. Risicodialogen zijn een vorm van bewonersparticipatie. Jolanda van Looij (BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier Arnhem) vertelde over het straatberaad. Dat combineert de kracht van de buurt met de vakkennis van de gemeente.

Parallelsessie 2 De oogst van datadelen: 1+1=3

Elke beheerder maakt incidenteel een rioolinstorting of persleidingbreuk mee. Maar, niet vaak genoeg voor inzicht in de risico’s. Door combinatie van elkaars feiten kunnen we beter leren over oorzaken en gevolgen en tijdige alarmering. Ton Beenen (Stichting RIONED) leidde de sessie in. Peter Wonink (Roelofs Advies) bracht u de resultaten uit de feitenanalyse van 242 rioolgerelateerde weg- of rioolinstortingen. Wouter van Riel (Don Bureau) en Johan Post (Partners4UrbanWater) bouwen een landelijke database voor persleidingen.

Parallelsessie 3 Linked data in de afvalwaterketen

Open data zijn hard nodig om grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Standaarden en nieuwe tools geven nieuwe en betere toepassingen. Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier) en Timo Nierop (Zaanstreek-Waterland) vertelden hoe gemeenten en waterschap in Noord-Holland databronnen combineren voor analyses in de afvalwaterketen in hun applicatie GeoDyn. Marinus Vonhof (Sweco) toonde GIS-presentaties en -analyses vanuit het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Eric Oosterom (Stichting RIONED) pitchte de aanpak tot neutrale bronbestanden en voorbereidingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hier vindt u de hele presentatie.

26 Kennistafels

Scroll door de 26 banieren van de kennistafels en zoom in op de voor u interessante informatie.

Plenaire sessie Rioolinspectie nieuwe stijl

  • Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) legde uit welke voordelen het heeft en welke veranderingen het geeft dat vanaf 2020 de inspecteur bij visuele rioolinspectie zijn waarnemingen in detail vastlegt volgens de Europese norm EN13508-2+A1:2011. Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) gaf zijn visie hier op.

Plenaire sessie Warmte/koudevoorziening en stedelijk waterbeheer

  • Reinier Romijn (Unie van Waterschappen) lichtte toe hoe thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in 12% van de warmtevraag en 54% van de koudevraag in Nederland kan voorzien, en de mogelijke consequenties. Met reacties van Erik van Engelen (Techniek Nederland) en Jacolien Eijer (Koninklijke NLingenieurs).

Plenair verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2019

Stichting RIONED heeft in totaal twaalf inzendingen ontvangen. Vier innovaties waren genomineerd:
• Winnaar: Adaptivity, Rio Brabant en Oosterhout brengen RIOX, een app voor het inmeten en delen van revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen;
• i-Sago introduceert het Smart City Water System, een sensorsysteem dat volcontinu diverse parameters van het water in een rioolbuis meet;
• Sanitas Water lanceert de RioolScan, een kostenbesparend stappenplan voor het van grof naar fijn opsporen van foutaansluitingen;
• Roosendaal presenteert Data gedreven rioolbeheer, een aanpak voor risicogestuurd rioleringsbeheer op basis van het slim-systeemmodel.