Figuur A Rioleringsmodel met stroming over wegen Vergroot afbeelding

Het rioolmodel geeft de onderdelen van een rioolstelsel als knopen en verbindingen (strengen) weer. Inspectieputten en reservoirs zijn knopen. Een verbinding is een element met uniforme hydraulische eigenschappen, waaraan u een debiet kunt toekennen. Bijvoorbeeld een riool, overstortdrempel, gemaal met persleiding of doorlaat. Het model rekent met een vrije waterspiegel. 

 

Waterstromen en waterstanden op straat

ls de hydraulische belasting groter dan de bergings- en afvoercapaciteit van het rioolmodel, dan komt via de rioolputten water op straat . Vanaf dat moment berekent het 1D-afstromingsmodel globaal de waterstromen en waterstanden op straat. 

Toepassing

Ten opzichte van het standaard rioleringsmodel met 0D-beschrijving van water op straat kan het rioleringsmodel met stroming van water over straat uit figuur A in water-op-straatsituaties watertransport over straten beschrijven. Een dergelijk model kan daar waar het watertransport voornamelijk via de straat plaatsvindt een indicatie geven van de potentiële overlastlocaties en de ernst van de wateroverlast

Interactie met oppervlaktewater

Het combineren van een rioleringsmodel met stroming over straat met een oppervlaktewatermodel wordt afgeraden. De interactie tussen water op het maaiveld en het oppervlaktewatersysteem gebeurt namelijk niet alleen via straten, maar vrijwel altijd ook via onverhard oppervlak. U kunt dus beter een rioleringsmodel met stroming over het (volledige) maaiveld gebruiken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel