Figuur A Schematische weergave rioleringsmodel met stroming over maaiveld zonder oppervlaktewater Vergroot afbeelding

De neerslagafvoer wordt geschematiseerd via het 0D-standaardinloopmodel. Water dat niet kan worden verwerkt door de als 1D-strengenmodel geschematiseerde riolering komt via de rioolputten op straat. Dit water op straat verdeelt zich vervolgens via het 2D-stromingsmodel over het maaiveld.

Toepassingsmogelijkheden

Voor vlakke gebieden geeft het rioleringsmodel met stroming over maaiveld een nauwkeurig inzicht in overlastlocaties en de ernst van de wateroverlast . Voor hellende gebieden is dit ook mogelijk, zolang de wateroverlast alleen wordt veroorzaakt door overbelasting van de riolering en (directe) afstroming van neerslag over het maaiveld geen rol van betekenis speelt. Het rioleringsmodel met stroming over maaiveld kunt u beter niet toepassen bij substantiële afstroming van onverharde of niet-gerioleerde gebieden of bij waterstroming over straat langs de straatkolken. U kunt dan beter gebruik maken van het maaiveldmodel met rioleringsmodel.

Interactie met oppervlaktewater

Een rioleringsmodel met stroming over maaiveld wordt vaak ingezet voor het simuleren van extreme buien. Bij dergelijke buien treedt al snel interactie op met het oppervlaktewater en ligt het voor de hand om het rioleringsmodel met stroming over maaiveld te koppelen met een 0D-, 1D- of 2D-oppervlaktewatermodel. Welk type oppervlaktewatermodel u kiest, volgt uit de kenmerken van het oppervlaktewater. 

  • Als het te modelleren systeem geen invloed uitoefent op de buitenwaterstand van het oppervlaktewatersysteem, kunt u de buitenwaterstand als randvoorwaarde op het model zetten.
  • Een stadsvijver of een singel-/poldersysteem met een verpompte afvoer kunt u onderdeel laten zijn van het 2D-maaiveldmodel (het watervlak wordt beschouwd als maaiveld) of separaat schematiseren als 0D-reservoir met een pomp.
  • Een singel-/poldersysteem waarbij afzonderlijke segmenten zijn gekoppeld met debiet- of waterstandsbeperkende constructies, zoals krappe duikers of stuwen, kunt u modelleren als geschakelde 0D reservoirs met empirisch bepaalde Q-H-relaties van de tussenliggende verbindingen.
  • Stromende systemen (beek, rivier) modelleert u als 1D-model van het regionale watersysteem met bijbehorende parameters .
Figuur B Oppervlaktewater als 0D reservoir Vergroot afbeelding
Figuur C Oppervlaktewater als 1D stroomprofiel Vergroot afbeelding

 

Figuur D Oppervlaktewater als 2D stromingsmodel Vergroot afbeelding

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel