In de tabellen A en B staan kostenkengetallen voor respectievelijk de vervangings- en aanlegkosten voor rioolstrengen. Hierin zitten ook de kosten voor rioolputten, kolken en kolk- en perceelaansluitleidingen. Zo kunt u snel de aanleg- en vervangingskosten voor rioolstrengen inschatten. De kostenkengetallen voor de objecten afzonderlijk en de bijbehorende invloedsfactoren en uitgangspunten staan in de vorige paragrafen. De tabellen A en B zijn ook beschikbaar als Excel-bestand.

Uitgangpunten Basisprijs riool 300 mm   400 Euro / m
    Basisprijs riool 700 mm   800 Euro / m
    Basisprijs rioolput   2400 Euro  / stuk
    1 put per     40 meter
    Basisprijs perceelaansluiting 490 Euro / stuk
    1 perceelaansluiting per   10 meter
    Basisprijs kolk en kolkaansluiting 280 Euro / stuk
    1 kolk en kolkaansluiting per  10 meter

 

Tabel A Vervangingskosten rioolstrengen, inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen
diameter kosten riool Euro / m putmaat mm x mm kosten put kosten put Euro / m riool perceelsaan-sluiting             Euro / m riool kolk en kolkaansluiting Euro / m riool Totaal     Euro / m riool
200           340 600       1.860               47                 49                    28            460
300           400 800 x 800       2.320               58                 49                    28            540
400           470 1000 x 1000       2.890               72                 49                    28            620
500           560 1000 x 1000       3.600               90                 49                    28            730
600           660 1250 x 1250       4.490             112                 49                    28            850
700           800 1250 x 1250       5.600             140                 49                    28         1.020
800           900 1250 x 1250       6.970             174                 49                    28         1.150
900        1.010 1500 x 1500       8.690             217                 49                    28         1.300
1000        1.130 1500 x 1500     10.830             271                 49                    28         1.480
1250        1.520 1750 x 1750     16.160             404                 49                    28         2.000
1500        2.030 2000 x 2000     21.360             534                 49                    28         2.640

 

Uitgangpunten Basisprijs riool 300 mm   110 Euro / m
    Basisprijs riool 700 mm   310 Euro / m
    Basisprijs rioolput   2000 Euro  / stuk
    1 put per     40 meter
    Basisprijs perceelsaansluiting 290 Euro / stuk
    1 perceelsaansluiting per   10 meter
    Basisprijs kolk en kolkaansluiting 270 Euro / stuk
    1 kolk en kolkaansluiting per  10 meter

 

Tabel B Aanlegkosten rioolstrengen, inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen
diameter kosten riool Euro / m putmaat mm x mm kosten put kosten put Euro / m riool perceelsaan-sluiting Euro / m riool kolk en kolkaansluiting Euro / m riool Totaal Euro / m riool
200             90 600       1.550               39                 29                    27            180
300           110 800 x 800       1.930               48                 29                    27            210
400           130 1000 x 1000       2.410               60                 29                    27            250
500           150 1000 x 1000       3.000               75                 29                    27            280
600           180 1250 x 1250       3.740               94                 29                    27            330
700           310 1250 x 1250       4.660             117                 29                    27            480
800           350 1250 x 1250       5.810             145                 29                    27            550
900           390 1500 x 1500       7.240             181                 29                    27            630
1000           440 1500 x 1500       9.020             226                 29                    27            720
1250           590 1750 x 1750     13.470             337                 29                    27            980
1500           790 2000 x 2000     17.800             445                 29                    27         1.290
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel