Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft als motto "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig". Het aspect leefbaarheid bevat ruimtelijk beleid voor milieu en water. Milieubescherming Voor een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, water en lucht minimaal voldoen aan de (internationaal) geldende normen. De gezondheid van

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel