Nationaal Waterplan 2016-2021 Het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP) geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk nu voert om tot een duurzaam waterbeheer te komen. Het NWP richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water, en diverse vormen van watergebruik. Het plan vindt zijn wettelijke grondslag in hoofdstuk 4 van de Waterwet.   Het NWP bouwt voort op eerdere beleid

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel