Nationaal Milieubeleidsplan 4 Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) bevat een doorkijk naar 2030 en benoemt de zeven grote milieuproblemen die dan zullen optreden bij ongewijzigd beleid. Voorbeelden zijn klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het NMP4 beschrijft drie leidende principes voor de aanpak van deze problemen: het beginse

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel