Toepassing

 • Operationele planvorming
  Met video-inspecties krijgt u een gedetailleerd beeld van de binnenkant van de leidingen. Deze informatie kunt u gebruiken als u een operationele planning maakt.
 • Storingen/klachten
  Met video-inspecties kunt u vaak de locatie, aard en omvang van storingen/klachten nauwkeurig vaststellen.
 • Nader onderzoek
  Als u op grond van eerdere waarnemingen (bijvoorbeeld visuele inspectie vanuit de put of weg verzakking) vermoedt dat de leiding gebreken vertoont, krijgt u met video-inspectie aanvullende informatie over de toestand van de riolering. Om definitieve maatregelen te kunnen bepalen, gebruikt u deze methode om de conditie van de leiding tot in detail vast te stellen. Ook geeft deze methode inzicht in mogelijke afwijkingen die van invloed zijn op de keuze van de maatregelen. Voorbeeld: ‘voorinspectie’ bij kousrelining: exacte controle op de locatie van inlaten.
 • Oplevering
  Tv-camera-inspectie is bij uitstek een methode om de binnenkant van nieuw gelegde rioolleidingen te controleren op de in het bestek voorgeschreven kwaliteit.

Werkwijze

De inspecteur maakt met een rijdende camera in het riool video-opnamen van put tot put. Hiervoor gebruikt hij een bus met besturingsapparatuur en een zelfrijdende videocamera. Video-inspectie vindt in principe plaats in gereinigde en nagenoeg droge riolen.

Registratie

De inspecteur codeert de toestand van de leidingen en putten volgens NEN-EN 13508-2 of NEN 3399 in de inspectiebus. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX met (digitaal) beeldmateriaal en gegevensdragers voor elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

In gereinigde en nagenoeg droge riolen zijn de toestandsaspecten in de categorie ‘afstroming’ meestal niet waarneembaar. Een goede beoordeling van de gebruikstoestand van het riool is dus niet mogelijk. Inzetbereik met rijdende camera vanaf een diameter van 200 mm.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel