Een retentie- of bezinkingsvijver is een afgescheiden stuk oppervlaktewater dat functioneert als tijdelijke berging voor hemelwater. Door de lagere stroomsnelheden scheiden zwevende delen zich af, met name door bezinking. Door de relatief lange verblijftijd kunnen bepaalde verontreinigingen ook gedeeltelijk afbreken. Na vulling loopt de voorziening door een kleine opening of via bodempassage langzaam leeg in het oppervlaktewater.  br

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel