Type klachten Grondwaterklachten en klachten veroorzaakt door hemelwater worden nogal eens door elkaar gebruikt. Water in de kruipruimte door een hoge grondwaterstand is bijvoorbeeld iets heel anders dan overstromende kolken die het water na extreme regen niet snel genoeg kunnen verwerken. Maak daarom bij de registratie onderscheid in typen klachten. Maak de klachten ook eenvoudig opvraagbaar in het klachtenregistratiesysteem. Zo ontst

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel