Wat hebben (gemeentelijke) belangen op het gebied van vervoer & verkeer, openbare veiligheid, milieu, groenbeheer, huisvesting, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en recreatie te maken met een visie op water en riolering? Het stellen van de ‘waaromwatervraag’ aan vertegenwoordigers van deze belangen levert per definitie uiteenlopende gezichtspunten op. De lokale natuurbeschermer zal bijvoorbeeld een andere k

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel