In dit deel van de kennisbank komen verschillende partners aan bod die belangrijk zijn voor het Wrp door een vooral organisatorische relatie met de gemeentelijke watertaken. In artikel 2.2 van de Omgevingswet is vastgelegd dat de gemeente bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden rekening houdt met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en zo nodig haar plannen met die andere bestuursorganen afstemt.  p

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel