Het onderzoek en de maatregelen die in het Wrp zijn beschreven, zullen regelmatig samenhang vertonen met andere sectoren/domeinen, zoals wegbeheer, groen, mobiliteit, gezondheid, enzovoort. Dat was al zo in de oude situatie en daar verandert de Omgevingswet niets aan. Wel is het zo dat bepaalde ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie, de samenhang met andere beleidsdomeinen groter maken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel