Juridisch gezien is er onderscheid tussen de regels voor het fysieke deel van de aansluiting en de regels voor het afvalwater dat door deze aansluiting stroomt. Grofweg heeft de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) betrekking op de afvoerleidingen en andere rioleringsvoorzieningen, terwijl de regels voor afvalwaterlozingen in het openbare riool (gebaseerd op de Wet milieubeheer) zich richten op het (te lozen) afvalwater dat door de leidingen stroomt.

Lozingsregels leiden indirect tot aansluitplicht

Het Bouwbesluit kent geen aansluitplicht voor lozers van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Maar indirect geldt wel een soort aansluitplicht, omdat lozingen in de bodem en in oppervlaktewater niet toegestaan zijn als er binnen 40 meter van de perceelgrens een openbaar riool aanwezig is. Voor particuliere huishoudens blijkt dat uit art. 7 en 11 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah). De afstand wordt berekend vanaf de perceelgrens en langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd (art. 7 Blah). "Zonder overwegende bezwaren" betekent hier dat het meetlint door de openbare ruimte gelegd moet worden. 

Relatie bij afkoppelen en aanpak foutaansluitingen

Er is ook een relatie tussen de bouw- en lozingsregels bij het afkoppelen van hemelwater en bijvoorbeeld het aanpakken van zogenoemde foutaansluitingen.

Meer informatie

Meer informatie over de lozingsregels vindt u in het kennisbankonderdeel Lozen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel