De gemeentelijke grondwatertaak heeft een relatie met: Zorgtaak stedelijk afvalwater: De gemeente moet een openbaar vuilwaterriool zo (laten) ontwerpen, bouwen en onderhouden dat lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het gaat hier om een inspanningsverplichting. Zorgtaak hemelwater: De gemeente bepaalt zelf hoe zij haar we

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel