In het algemeen is kaartmateriaal zeer behulpzaam. Of u bij uw presentatie nu een rapport, een diavoorstelling of een film gebruikt, een overzichtskaart van het gemodelleerde systeem mag in elk geval niet ontbreken. Als u op kaart uitsneden van bepaalde deelgebieden laat zien, geef dan ook op de overzichtskaart van het plangebied aan waar deze deelgebieden zich bevinden.

Antwoord op vraagstelling

In uw presentatie van de simulatieresultaten moet u een antwoord geven op de oorspronkelijke vraagstelling. Hebt u bijvoorbeeld een emissieberekening uitgevoerd, dan presenteert u dus de overstortingsfrequentie en de piekemissie (in m3 en in equivalente kg CZV) in het ontvangende oppervlaktewater, met een onderscheid naar de verschillende wateren waarin het systeem loost. De emissie via de interne overstorten kunt u weglaten, maar laat in het overzicht wel duidelijk zien waar de lozingspunten van de externe overstorten liggen. 

Niet doen

Geef in uw presentatie geen antwoord op vragen waarvoor het model niet geschikt is. Stel, u voert een stresstestberekening uit met een T=200-bui en u berekent waterdiepten op het maaiveld. Dan wilt u bij de presentatie van de rekenresultaten deze diepten inzichtelijk maken, met het oog op de kwetsbaarheid van inwoners en van vitale functies in het stedelijk gebied. Geef op basis van deze rekenresultaten niet zonder meer een oordeel over het functioneren van de riolering afzonderlijk. Daarover gaat de Stresstest namelijk niet. Met de stresstestberekening brengt u alleen de kwetsbaarheden in uitzonderlijke situaties in beeld, dus u rekent dan per definitie aan situaties waarvoor de riolering niet is ontworpen. Als u de stresstestneerslag presenteert als maatstaf voor de afvoercapaciteit van de riolering, zet u de beleidsmakers op het verkeerde been. 

Meer informatie over het presenteren van specifieke modelberekeningen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel