De tabellen zijn bedoeld voor systemen die eenduidig functioneren. Voor meer complexe situaties werkt u met specifieke rekenmodellen. Bijvoorbeeld voor systemen die bestaan uit meerdere onderdelen en die onderling afvoeren via overlopen of pompen.

Een rekenmodel benadert het verloop van de infiltratiecapaciteit als functie van de vulhoogte realistischer. Gelet op het grote aantal onzekerheden in deze berekeningen is de meerwaarde hiervan beperkt.

Bij een wadi kunt u de werking van het bovengrondse deel van de voorziening met de tabellen goed benaderen. Dit is het belangrijkste deel van het functioneren van de voorziening. Het effect van de werking van de grondverbetering met de drainage-leiding bepaalt u minder eenvoudig. Het ondergrondse deel functioneert als een buffer die het water over de lengteas van de voorziening verdeelt. Hierdoor is het functioneren van de voorziening minder kwetsbaar voor variaties in de samenstelling (minder goede doorlatendheid) van de ondergrond.

Complexere infiltratiesystemen kunt u vaak ook modelleren in hydraulische rekenmodellen voor rioolstelsels. Veel bestaande elementen zijn bruikbaar. Vaak zijn er extra functionaliteiten ingebouwd, zodat u de infiltratie-eigenschappen van leidingen of reservoirs kunt benaderen. De bouw van dit soort modellen is minder standaard dan van rioleringsmodellen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel