Reken met voorvulling om de zuivere afvoercapaciteit te toetsen

Als het stelsel de hydraulische neerslagbelasting voor een belangrijk deel in de berging opvangt, toetst u met deze buien de afvoercapaciteit mogelijk onvoldoende. Voor elke herhalingstijd van 2 jaar en kleiner zijn er twee buien: één met een piekintensiteit aan het begin van de bui en één met de piek aan het eind. De ervaring leert dat de bui met een piek achterin in vrijwel elke situatie maatgevend is voor de afvoercapaciteit van een stelsel. Dit heeft vooral te maken met de vulling van het systeem vóór de piek. De beschikbare stelselberging vangt pieken aan het begin van de bui op. Vooral bij stelsels met een grote berging vangt deze berging een groot deel van de piek van Bui08 (T = 2, piek achterin) nog steeds op. Een berekening met Bui08 zegt daardoor te weinig over de afvoercapaciteit van deze stelsels. Potentiële problemen blijken pas bij buien met een groter totaalvolume. Dit zouden zelfs buien met dezelfde statistische herhalingstijd kunnen zijn. Het is voor een dergelijk stelsel dan ook onjuist om alleen op basis van Bui08 te stellen dat de hydraulische afvoercapaciteit voldoet. Als u de afvoercapaciteit toetst met Bui08, zou u ook een berekening met voorvulling tot het niveau van de laagste overstortdrempel (onderdrempelberging ) moeten uitvoeren. Zo krijgt u een beter beeld van de zuivere afvoercapaciteit.

Reken niet met Leidraadbuien om de maatgevende berging van een stelsel of voorziening te bepalen

Bui08 en Bui10 kunt u niet gebruiken om de bergingscapaciteit van infiltratievoorzieningen en overstortvolumes te bepalen. Voor de bergingscapaciteit van een systeem zijn andere buien maatgevend dan voor de afvoercapaciteit. Voor de afvoercapaciteit van een stelsel zijn hevige buien maatgevend (die kort duren). Maar voor de bergingscapaciteit zijn buien met een groot totaalvolume maatgevend (die langer duren). Wilt u de bergingscapaciteit van een systeem controleren of herhalingstijden van lozingen bepalen? Gebruik dan andere neerslagbelastingen, zoals de neerslagreeks van De Bilt 1955-1979 of composietbuien met een lange duur.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel