Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Regenwaterproject Almere (2016)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Deze samenvatting van het Regenwaterproject Almere beschrijft op hoofdlijnen de opzet van het onderzoek en de bereikte resultaten. Het meerjarige meet- en onderzoeksproject heeft duidelijke aanbevelingen opgeleverd over de effectiviteit van investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ombouw van het gescheiden naar een verbeterd gescheiden stelsel zal de oppervlaktewaterkwaliteit in Almere niet verbeteren. Daarentegen blijken herstel van foutaansluitingen en meer frequente reiniging van kolken de water- en waterbodemkwaliteit wel te verbeteren. Deze samenvatting is zowel digitaal als op papier beschikbaar (via knop rechts).

Het volledige eindrapport Regenwaterproject Almere (200 pagina's) is alleen digitaal beschikbaar.
De zipfile Regenwaterproject Almere bevat de complete set aan meet- en analysewaarden alsmede een beknopte toelichting daarop.