Met een regelput beperkt u de afvoer uit een infiltratievoorziening. Dit kan op twee manieren: door wijziging van de overstorthoogte (overstortput) of door aanpassing van de doorvoeropening (stuwput).
 
Functie
Een regelput beïnvloedt de hoeveelheid water die infiltreert, evenals de hoogte van de grondwaterstand. Afhankelijk van het type put is de hoeveelheid berging te regelen door aanpassen van de overstorthoogte of de grootte van de doorvoerleiding (‘knijpen’). U stelt de afvoer in de regelput in met een soort kraan. Een grotere berging betekent dat meer water in de bodem infiltreert.
Ook een stuwput heeft veelal een overstortdrempel, die in werking treedt als de infiltratievoorziening helemaal gevuld is.
 
Oorzaken van verminderd functioneren
Het functioneren van de regelput neemt af door:
  • afname van de afvoercapaciteit. De knijpconstructie in de stuwput kan verstoppen door vuil in het afstromende regenwater of door uitvlokking van ijzer. Uitvlokking treedt op als de put ijzerrijk grondwater afvoert. Het ijzer zal neerslaan als het in contact komt met zuurstof. Het vormt zo een ondoorlatende laag die moeilijk te verwijderen is.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel