Gezien de grote vlucht die (geautomatiseerde) informatievoorziening de afgelopen decennia genomen heeft, mag aangenomen worden dat ook organisaties die verantwoordelijk zijn voor rioleringsbeheer zich goed ontwikkeld hebben op dit gebied. Daarnaast mag op basis van de huidige informatietechnische mogelijkheden een zeker referentieniveau voor informatievoorziening gedefinieerd worden. Dat referentieniveau is het niveau van informatievoorziening

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel