De schadevergoedingsregeling van de Omgevingswet, ook wel nadeelcompensatieregeling genoemd (art. 15.1 e.v.), vult de basisregeling voor schadevergoeding uit de Algemene wet bestuursrecht (Titel 4.5 Awb) aan. Wie als gevolg van een rechtmatig genomen besluit schade lijdt (meer dus dan alleen overlast) of denkt te zullen lijden, kan op grond van deze regeling een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het betrokken bestuursorgaan. S

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel