De realisatiefase is het traject tussen een afgerond meetplan en een opgeleverd operationeel meetnet. Hierbinnen vallen de vertaling van het meetplan naar een bestek, de aanbesteding, de daadwerkelijke realisatie van het meetnet en de opleveringstesten. In deze fase komt u voor heel veel keuzes te staan die grote invloed hebben op het eindresultaat, zoals: keuze voor standalone-meetpunten of aansluiten op telemetrie; k

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel