Visuele inspecties

Bij visuele inspecties die u hebt aanbesteed volgens het Model Programma van Eisen voor visuele inspectie ontvangt u als opdrachtgever:

  • een RibX -bestand, waarin de toestandsaspecten geregistreerd zijn volgens de NEN-EN 13508-2;
  • een pdf-bestand met de geregistreerde toestandsaspecten, bijvoorbeeld volgens bijlage E van de NEN-EN 13508-2;
  • foto’s van de waarnemingen, zoals gespecificeerd in de leidraad voor visuele inspectie. De bestandsnamen van de foto’s corresponderen met 'referentie foto' in het RibX en zijn uniek;
  • (waar van toepassing) video-opnamen van de inspectie. De bestandsnamen van de opnamen corresponderen met 'referentie video' in het RibX en zijn uniek;
  • de werktekeningen (digitaal en als u dat wilt ook analoog).

Metingen naar specifieke toestandsaspecten uit de NEN-EN 13508-2 en/of GWSW.RibX

Ook andere onderzoeken dan visuele inspecties meten toestandsaspecten die gedefinieerd zijn in de NEN-EN 13508-2 en/of GWSW.RibX. De inspecteur geeft deze rapportages dan terug in een RibX-bestand plus eventuele andere rapportagevormen, zoals een onderzoeksrapport. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken en toestandsaspecten zijn:

  • Slibdiktemeting in putten, met een kwantificering onder code DBC (bezonken afzettingen).
  • Hoogtemetingen (hellingshoek, ATU of waterpassing): hoogtes van de buis legt de inspecteur vast in het uitwisselformaat RibX, onder code BXA A (relatieve hoogte) of BXA B (absolute hoogte).

Metingen die niet passen binnen GWSW.RibX

Voor andere onderzoeken is in RibX niet vastgelegd hoe de inspecteur zijn resultaten rapporteert. De rapportage is dan afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever:

  • Bij onderzoeken met een duidelijke onderzoeksvraag kunt u het inspectiebedrijf vragen een rapport op te leveren. Bijvoorbeeld bij onderzoeken naar het buisprofiel, de grootte van debieten of de sterkte van de buiswand.
  • Als u naar de locatiegegevens vraagt (bijvoorbeeld van foutaansluitingen ), specificeert u hoe het inspectiebedrijf deze gegevens aanlevert. Dit kan bijvoorbeeld in een GIS-bestand.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel