In de NEN-EN 13508-2 staat waaraan de rapportage van het inspectiebedrijf moet voldoen. NEN 3398 stelt deze rapportage verplicht. Deze rapportage ontvangt u naast de teruglevering van de inspectieresultaten via een RibX-bestand.

Een inspectierapportage omvat in elk geval:

  • gecodeerde gegevens in tabelvorm;
  • tekstuele beschrijvingen van de codes;
  • gecodeerde gegevens in elektronische vorm;
  • foto’s of afbeeldingen van de waarnemingen;
  • video-opnamen van de inspectie;
  • een grafische voorstelling van de plaats van de waarnemingen.

Als opdrachtgever voor het inspectiewerk moet u expliciet aangeven welke aanvullende informatie de inspecteur moet vastleggen.
Een voorbeeld van te registereren gegevens vindt u in de vorm van een coderingsblad in bijlage E van NEN-EN 13508-2.

De gegevens uit een putfoto-inspectie staan meestal in tabelvorm in een database. Een voorbeeld van te registreren gegevens bij deze inspectiemethode vindt u in de vorm van een coderingsblad in bijlage E van NEN-EN 13508-2.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel