Rapportage

Algemeen
Na de hydraulische berekeningen rapporteert u de resultaten. Behalve tekst gebruikt u ook grafische presentaties en tabellen. Hiervan geeft deze module voorbeelden. Het niet-stationair rekenen, vooral een reeksberekening, kan tot een grote hoeveelheid rekenresultaten leiden. Een schriftelijke presentatie is dan onoverzichtelijk. Maak er daarom een digitaal bestand van waaruit u detailinformatie kunt ophalen. In het ‘SUF-HYD, resultaten berekeningen’ staat hoe u de rekenresultaten in bestanden opneemt. Ook gaat SUF-HYD in op de samenhang en de toegankelijkheid van de rekenresultaten.


In dit onderdeel staan de onderdelen die u in elk geval in de schriftelijke rapportage moet opnemen: de basisinformatie (invoergegevens) en de rekenresultaten (uitvoergegevens).


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE