Randvoorzieningen gebruikt u om negatieve effecten van overstortingen te verkleinen. Randvoorzieningen zijn bijvoorbeeld: bergbezinkbassins; bergbezinkleidingen; ‘groene berging’; moerassystemen. De aanleg van een randvoorziening mag niet tot overlast leiden. Besteed daarom aandacht aan de inpassing in de bebouwde omgeving.   Randvoorzieningen ontwerpt u op berging en bezinking. Het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel