Randvoorzieningen gebruikt u om negatieve effecten van overstortingen te verkleinen. Randvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:
  • bergbezinkbassins;
  • bergbezinkleidingen;
  • ‘groene berging’;
  • moerassystemen.
De aanleg van een randvoorziening mag niet tot overlast leiden. Besteed daarom aandacht aan de inpassing in de bebouwde omgeving.
 
Randvoorzieningen ontwerpt u op berging en bezinking. Het functioneren controleert u met berekeningen. Vuistregel: een goed werkende bergbezinkvoorziening heeft een inhoud van circa 2 mm, gerelateerd aan het aangesloten afvoerende oppervlak.
 
Randvoorzieningen zijn kostbare constructies, dus een zorgvuldig ontwerp is belangrijk. Hoe goed de bezinkingsfunctie van een voorziening werkt, hangt sterk af van de detaillering van het hydraulisch ontwerp (zie Berg(bezink)voorziening). De kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater kan om aanvullende maatregelen vragen, zoals ‘groene berging’ en moerassystemen. De benodigde inhoud is afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Meestal ligt de inhoud van deze systemen tussen 6 en 15 mm, gerelateerd aan het aangesloten afvoerende oppervlak. Ook hangt zij af van het beoogde rendement van de voorziening.
 
Volksgezondheid
Let er vooral bij open voorzieningen op dat bewoners (kinderen) zo min mogelijk in contact komen met afvalwater.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel