Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Bij stabiliteitsonderzoek kunt u met radarscanning holle ruimten naast leidingen en wanddikte vaststellen.

Werkwijze

Vanaf maaiveld (grondradar) of vanuit de buis zelf zendt de worden radarsignalen uit. Het teruggekaatste signaal wordt geïnterpreteerd. Op basis van het terugontvangen signaal worden veranderingen in de bodem (holle ruimten, stenen, kabels en leidingen) en veranderingen in eigenschappen van het materiaal (o.a. wanddikte) van de buis en in de ondergrond naast de buis vastgesteld. Door de meetapparatuur te kalibreren en te relateren aan de uitkomsten van materiaalonderzoek (boorkernen), zijn wijzigingen in de sterkte-eigenschappen van het materiaal vast te stellen.
 


Figuur A Radarscanning uitvoering en resultaten (Foto’s M.J. Oomen)
 
 
Figuur B Apparatuur radarscanning (Foto: M.J. Oomen)

Registratie

Het terug ontvangen signaal wordt digitaal uitgelezen en geïnterpreteerd.

Beperkingen

Interpretatie van de radarsignalen en beeldherkenning vergen bijzondere expertise.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel