Werkwijze

Vanaf het maaiveld (grondradar) of vanuit de buis zelf zendt een radar radiogolven uit. De radiogolven gaan door de rioolbuis en de omliggende bodem en worden deels teruggekaatst. De radar vangt het teruggekaatste signaal op en interpreteert het. Daarmee kunt u objecten in de bodem (holle ruimten, stenen, kabels en leidingen) en veranderingen in eigenschappen van het buismateriaal (zoals wanddikte) in kaart brengen.

Door de meetapparatuur te relateren aan de uitkomsten van materiaalonderzoek (boorkernen), kan rioolradar inzicht geven in de betonkwaliteit over de gehele lengte van de scan.

Figuur A Uitvoering radarscanning (Bron: M.J. Oomen)Vergroot afbeelding
Figuur B Resultaten radarscanning (Bron: M.J. Oomen)Vergroot afbeelding
Foto: inspecteur houdt wagen vast voordat hij deze in de put laat afzakken.
Figuur C Apparatuur radarscanning (Foto: M.J. Oomen)Vergroot afbeelding

Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Bij stabiliteitsonderzoek of aantasting kunt u met radarscanning holle ruimten naast leidingen en/of wanddikte vaststellen in ongewapende cementgebonden buizen.

Registratie

U ontvangt van het inspectiebedrijf een rapportage met de resultaten.

Beperkingen

  • Voor de interpretatie van de radarsignalen en beeldherkenning is bijzondere expertise nodig.
  • Bij plaatstalen kernbuizen of gewapende cementgebonden buizen met een dicht wapeningsnet kan de rioolradar de resterende dekking (of de afname hiervan) tot op de wapening meten. Bij een grofmazige wapening kan de rioolradar wel door de openingen van de wapening meten. Dit wordt per specifiek project bekeken.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel