Mogelijke onderzoeken met betrekking tot de bodem zijn: Een (milieuhygiënisch) verkennend bodemonderzoek. Een dergelijk onderzoek richt zich op de vraag of er voor de voorgenomen ontwikkeling milieuhygiënische belemmeringen zijn. Een archeologisch onderzoek. Uit zo’n onderzoek moet blijken of er relevante archeologische vindplaatsen te verwachten zijn. Een geotechnisch

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel