Om een bepaalde nieuwbouwontwikkeling of herinrichting mogelijk te maken, zijn vaak diverse (bodem)onderzoeken nodig. Elk type onderzoek richt zich meestal op een bepaald aspect van de bodem, met als doel na te gaan of er kwaliteiten of knelpunten rond dit aspect zijn te verwachten. Mogelijke onderzoeken zijn: Een (milieuhygiënisch) verkennend bodemonderzoek. Dit richt zich op de vraag of er voor de voorgenomen ontwik

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel