Werkwijze

Bij deze methode maakt de inspecteur vanuit de put video-opnamen van de put en de aangesloten leidingen. Hierbij gebruikt hij een verlengbaar statief waaraan een videocamera met een sterke lichtbron hangt. Deze combinatie laat hij in de put zakken (zie figuur A).

De inspectie vindt meestal plaats in niet-gereinigde riolen. Met de huidige systemen (‘elektronische spiegel’ met geavanceerde lichtbron, camerasysteem en lens) kan de inspecteur tot een aantal meter in de buis een toestand waarnemen en inzoomen op details in het buisprofiel. Via een aangesloten beeldscherm zijn de waarnemingen direct te registreren.

Camera zakt in put
Figuur A Putvideo-inspectie (traditioneel) (Foto: IBAK) Vergroot afbeelding

Toepassing

 • Strategische planvorming.
  Als u deze methode (steekproefsgewijs) inzet, krijgt u informatie die u kunt gebruiken als u een strategische planning maakt.
 • Operationele planvorming.
  De informatie uit putvideo-inspectie kunt u gebruiken als u een operationeel onderhoudsplan opstelt.
 • Storingen/klachten.
  Met deze inspectiemethode kunt u een aanwijzing krijgen over de locatie, aard en oorzaak van een storing of klacht. Het gaat dan vooral om storingen en klachten die betrekking hebben op ‘afstroming’.

Registratie

De inspecteur registreert de toestand van het zichtbare deel van de leidingen of de put volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad (methode 'leiding vanuit put'). Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage met foto’s en een bestand volgens uitwisselformaat GWSW.RibX voor de digitale overdracht.

Beperkingen

 • Putvideo-inspectie geeft alleen een beeld vanaf een vaste standplaats. Hierdoor zijn op grotere afstand details van de buiswand niet waarneembaar, zijn metingen (bijvoorbeeld van de voegwijdte) onmogelijk en is de locatie (afstand tot de put) van de toestandsaspecten niet exact vast te stellen.
 • Inspectie in niet-gereinigde riolen kan leiden tot waarnemings- en beoordelingsfouten. De buiswand is immers vaak bedekt met slijm en andere verontreinigingen, waardoor de conditie van de buiswand lastig te zien kan zijn.
 • Hoe ver in de buis gekeken kan worden, hangt af van de sterkte van de lichtbron, de diameter en het materiaal van de buis. Bij kleinere diameters komt het licht minder ver dan bij grotere diameters.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel