Toepassing

  • Strategische planvorming
    Met (steekproefsgewijze) uitvoering van deze inspectiemethode krijgt u informatie die u kunt gebruiken als u een strategische planning maakt.
  • Operationele planvorming
    De informatie uit putvideo-inspectie kunt u gebruiken als u een operationeel onderhoudsplan opstelt.
  • Storingen/klachten
    Met deze methode kunt u een aanwijzing krijgen over de locatie, aard en oorzaak van een storing of klacht. Het gaat dan vooral om storingen en klachten die betrekking hebben op ‘afstroming’.

Figuur A Putvideo-inspectie (traditioneel) (Foto: IBAK)

Werkwijze

Vanuit de put maakt de inspecteur video-opnamen van de aangesloten riolen. Hierbij gebruikt hij een verlengbaar statief waaraan een videocamera met een sterke lichtbron hangt. Deze combinatie laat hij in de put zakken. De inspectie vindt meestal plaats in niet-gereinigde riolen. Met de huidige systemen (zogenaamde ‘elektronische spiegel’, met geavanceerde lichtbron, camerasysteem en lens) kan de inspecteur tot in de volgende put een toestand waarnemen en inzoomen op details in het buisprofiel. Via een aangesloten beeldscherm zijn de waarnemingen direct te coderen.

Registratie

De inspecteur codeert de toestand van het zichtbare deel van de leidingen of de put volgens NEN-EN 13508-2 of NEN 3399. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage met foto’s en een bestand volgens uitwisselformaat GWSW.RibX voor de digitale overdracht.

Beperkingen

Putvideo-inspectie geeft alleen een beeld vanaf een vaste standplaats. Hierdoor zijn op grotere afstand details van de buiswand niet waarneembaar. Verder zijn metingen (bijvoorbeeld van de voegwijdte) onmogelijk. Coderen van niet-gereinigde riolen kan leiden tot waarnemings- en beoordelingsfouten. De buiswand is immers vaak bedekt met slijm en andere verontreinigingen, wat een goede waarneming van de conditie van de buiswand kan belemmeren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel