Toepassing

  • Strategische planvorming
    Met (steekproefsgewijze) uitvoering van deze inspectiemethode krijgt u informatie die u kunt gebruiken als u een strategische planning maakt.
  • Operationele planvorming
    Met deze inspectie in niet-gereinigde riolen krijgt u informatie over de actuele bedrijfstoestand van het riool. Hierdoor kunt u de inspectieresultaten onder meer gebruiken als u een operationeel onderhoudsplan maakt.

Werkwijze

De inspecteur gebruikt een verlengbaar statief waaraan een fotocamera met sterke flitser vastzit. Vanaf maaiveld laat hij het fototoestel zakken tot aan de in de put aansluitende buizen. Vervolgens maakt hij foto’s van de eerste meters van de aangesloten riolen. Putfoto-inspectie vindt meestal plaats in niet-gereinigde riolen.

Registratie

De inspecteur codeert de toestand van het zichtbare deel van de leidingen of de put volgens NEN-EN 13508-2 of NEN 3399. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage met foto’s en een bestand volgens uitwisselformaat GWSW.RibX voor de digitale overdracht.

Beperkingen

Putfoto-inspectie geeft met name een beeld van de eerste meters (5 à 10 m) van de rioolleiding. Het is een eenvoudige, snel uitvoerbare methode. De kosten zijn daardoor relatief laag. Tijdens de inspectie zijn de toestandsaspecten niet zichtbaar. Coderen kan pas als de inspecteur de genomen foto’s bekijkt. Coderen van niet-gereinigde riolen kan leiden tot waarnemings- en beoordelingsfouten. De buiswand is immers vaak bedekt met slijm en andere verontreinigingen, wat een goede waarneming van de conditie van de buiswand kan belemmeren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel