Net als het Rijk moet de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een structuurvisie opstellen. In de provinciale structuurvisie staan de strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen die de provincie voor haar regio heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de gebieden die mogelijkheden kunnen bieden voor extra waterberging.

Samenwerking met gemeenten en waterschappen

Structuurvisies zijn vorm- en procedurevrij, de watertoets is bijvoorbeeld niet verplicht voor structuurvisies. Maar gezien het belang van de structuurvisie (en de afspraken hierover in het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel) zal de provincie de gemeenten en waterschappen hierbij wel betrekken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel