Net als het Rijk moet de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een structuurvisie opstellen. In de provinciale structuurvisie staan de strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen die de provincie voor haar regio heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de gebieden die mogelijkheden kunnen bieden voor extra waterberging. Samenwerking met gemeenten en waterschappen Structu

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel