De provincie is verantwoordelijk voor het strategisch grondwaterbeheer. Dat legt zij vast in het wettelijk verplichte regionale waterplan. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen door de industriële bedrijven (> 150.000 m3 per jaar), voor open bodemenergiesystemen en onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Voor overige onttrekkingen is vrijwel altijd het waterschap bevoegd gezag./p

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel