De provincie stelt elke zes jaar een regionaal waterprogramma op. Hierin beschrijft zij onder meer het strategisch grondwaterbeheer waarvoor zij verantwoordelijk is. Strategisch is de beheertaak gericht op planvorming (beleid) en kaderstelling. Binnen het door de provincies geformuleerde strategische beheer voeren de waterschappen hun grondwatertaken uit. Ook voor gemeenten heeft dit betekenis, met name waar het de zorg voor de grond

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel