Promotie in Kennisprogramma Urban Drainage

Marco van Bijnen verdedigt op 22 juni a.s. in Delft zijn proefschrift over de relatie tussen de onderhoudstoestand van een rioolstelsel en het hydraulisch functioneren.
 
Marco van Bijnen is de vijfde promovendus van het gezamenlijk door de sector en de Technische Universiteit Delft gefinancierde Kennisprogramma Urban Drainage (KPUD). Dit kennisprogramma beoogt meer wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied.
 
Van Bijnen onderzocht aan de TU-Delft de relatie tussen de onderhoudstoestand van een rioolstelsel en het hydraulisch functioneren. Daaruit blijkt onder andere dat bij regulier  onderhoud de water-op-straat frequentie al kan verdubbelen ten opzichte van het ontwerp. Vaker eenvoudige inspectie op cruciale plekken kan dit voorkomen.
 
De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdagmiddag 22 juni vanaf 12:00 in de Senaatszaal van het Auditorium, Mekelweg 5 in Delft.
 
Net als bij de vorige KPUD promotie-onderzoeken publiceren Stichting RIONED en STOWA binnenkort een Nederlandstalige samenvatting met de voor de praktijk meest relevante resultaten van het onderzoek.

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE