Situatie

In 2007-2009 heeft gemeente “G” samen met waterschap “W” een meetproject uitgevoerd in de zuiveringskring “Z”. Deze zuiveringskring ligt volledig binnen de gemeente.

De zuiveringskring bestaat uit acht dorpskernen met een grotendeels gemengde riolering. In de buitengebieden liggen ook gescheiden systemen en drukrioleringen. De gescheiden systemen bestaan vaak uit een enkele dwa-riolering; het hemelwater is direct aangesloten op het oppervlaktewaterstelsel of lokale infiltratievoorzieningen.

Een groot deel van het transportsysteem werkt onder vrijverval. De meeste kernen zijn ook onder vrijverval aangesloten op het transportsysteem. Tijdens rwa maakt de riolering gebruik van de aanzienlijke berging in de transportleiding.

In het gebied is veel toerisme. Recreatieterreinen vormen een groot deel van het gebied. De rioleringssituatie is in deze gebieden vaak onduidelijk. Het toerisme veroorzaakt een groot verschil in dwa tussen hoog- en laagseizoen.

Samenvatting meetproject

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in:

 • het functioneren van het riool- en transportstelsel;
 • de omvang van het aangesloten afvoerende oppervlak;
 • de hoeveelheid rioolvreemd water.

De meetduur was één jaar. Hierdoor waren vijftien tot twintig grotere buien te bemeten en ontstond een beeld van de variatie door toerisme. De omvang van het meetnet vindt u in tabel A. De globale kosten staan in tabellen B en C.

Tabel A  Aantal en soort meetpunten
Type meting Meetinterval  Bestaand  Nieuw   Totaal
 • Neerslag 
1 min - 3 3
 • Gecombineerde niveaumeting rioolwaterstand overstort en slootpeil
1 min 9 9
 • Niveaumeting rioolwaterstand overstort
1 min 3 3
 • Aanvullende niveaumetingen in vrijverval transportriool
1 min 2 2
 • Aanvullende debietmeting in vrijverval transportriool
1 min 1 1
 • Debiet- en niveaumetingen bij gemalen waterschap en rwzi (uit bestaand systeem)
1 min 9 - 9
 • Debiet- en niveaumetingen bij gemeentelijke Debiet- en niveaumetingen bij gemeentelijke gemalen (uit bestaand systeem)
1 min 9 9
 • Metingen bij randvoorziening
1 min 1 - 1

 

Tabel B Globale investeringskosten (in euro’s, excl. btw)

Onderdeel Investeringskosten
Voorbereiding 40.800
Opstellen meetplan  28.600
Opstellen programma van eisen en begeleiden aanbesteding  12.100
Realisatie door leverancier 48.100
Totaal     139.600

Tabel C Jaarlijkse exploitatiekosten (in euro’s, excl. btw)
Onderdeel Exploitatiekosten
Onderhoud meetpunten door leverancier 5.000
Gegevens- en operationeel beheer, data-analyse,
rapportage evaluatie door adviesbureau 
50.700
Afronden en overdracht door adviesbureau 3.700
Totaal           59.400
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel